Chcesz domagać się odszkodowania od pracodawcy po wypadku, do którego doszło w godzinach pracy?

W wielu przypadkach jest to możliwe. Twój pracodawca niemal zawsze ponosi odpowiedzialność w razie wypadku przy pracy. Wyłącznie jeśli sam postępowałeś lekkomyślnie, istnieje ryzyko, że po wypadku przy pracy nie będzie przysługiwać Ci odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc, w praktyce okazuje się, że lekkomyślne zachowanie rzadko można udowodnić i że w przypadku domniemanej lekkomyślności odpowiedzialność ponosi po prostu pracodawca.

Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność pracodawcy reguluje art. 7:658 holenderskiego Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że pracodawca „musi podjąć odpowiednie środki i przekazać instrukcje, które są w rozsądnej ocenie konieczne, aby zapobiec poniesieniu szkody przez pracownika w trakcie jego pracy”.

W skrócie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek:

  • udostępnić środki ochronne;
  • ostrzegać przed niebezpieczeństwem, takim jak mokra podłoga;
  • przeprowadzać przeglądy i konserwację maszyn i instalacji, aby były one bezpieczne;
  • sporządzić zrozumiałe instrukcje bezpieczeństwa;
  • dbać o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa poprzez sprawowanie nadzoru.

Prawo do odszkodowania po wypadku przy pracy

Jeśli pracodawca nie spełnił powyższych wymagań, kwestia prawa do odszkodowania po wypadku przy pracy jest bardzo jasna. Jednak w wielu przypadkach istnieje również prawo do odszkodowania, jeśli do wypadku doszło (częściowo) z winy pracownika.

Załóżmy, że wspinasz się na parapet, aby zamknąć okno i spadasz. Jeśli dostępna jest drabina, wydaje się, że jest to oczywisty wypadek z „własnej winy”. Jednak w wielu takich sytuacjach to pracodawca faktycznie ponosi odpowiedzialność. Jest on zwolniony z odpowiedzialności, wyłącznie jeśli jest w stanie udowodnić, że udzielił jasne instrukcje na ten temat.

Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa zatem na pracodawcy. Dla wielu pracodawców okazuje się to problemem. W większości przypadków pracodawca ponosi zatem odpowiedzialność po wystąpieniu wypadku przy pracy i musi wypłacić za to odszkodowanie.

Dobre relacje z pracodawcą

Wielu pracowników ma trudności z dochodzeniem odszkodowania od pracodawcy po wypadku przy pracy. Obawiają się oni, że zakłóci to relacje z pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że wielu pracodawców zawiera ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy. Dochodzenie odszkodowania po wypadku przy pracy nie musi zatem wpływać na relacje z pracodawcą.

Aby uniknąć sytuacji, w której emocje odgrywają rolę w takiej procedurze, dobrze jest skorzystać z pomocy eksperta ds. obrażeń ciała, który bierze udział w procesie ubiegania się o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała po wypadku przy pracy. Nasi eksperci ds. obrażeń ciała wiedzą również dokładnie, co należy wziąć pod uwagę podczas składania roszczenia odszkodowawczego, a nasze usługi dla Ciebie jako poszkodowanego są zawsze bezpłatne.

Chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku wypadku przy pracy i chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkodowanie? Prosimy o niezobowiązujący kontakt z naszymi ekspertami ds. obrażeń ciała.