Kracht! Letselschade przetwarza dane osobowe. Chcielibyśmy Państwa o tym jasno i przejrzyście poinformować.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy określonych pojęć. Poniżej możesz przeczytać, co one oznaczają:

 • Dane osobowe: dane, które bezpośrednio lub pośrednio mówią coś o Tobie. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail lub inne dane osobowe.
 • Przetwarzanie: wszystko, co można zrobić z danymi osobowymi. Na przykład zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i usuwanie Twoich danych z naszej administracji.

Kogo dane osobowe przetwarza Kracht! Letselschade?

Przetwarzamy dane osobowe osób, z którymi mamy, chcemy mieć lub mieliśmy bezpośredni lub pośredni związek. Oznacza to na przykład dane osobowe:

 • Klientów
 • Osób z firm, które wykazują zainteresowanie naszymi produktami i usługami
 • Osób związanych z firmą lub organizacją, z którą chcemy nawiązać lub utrzymać kontakt

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Kracht! Letselschade posiada 2 oddziały, które wykorzystują (i tym samym przetwarzają) dane osobowe:

 • Kantoor Hoorn
 • Kantoor Vaassen

Kracht! Letselschade jest odpowiedzialnym punktem kontaktowym dla 2 wydziałów.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Potrzebujemy danych, aby móc nawiązać z Tobą współpracę. Na przykład możemy przesłać lepiej dopasowane informacje, jeśli wiemy, w jakiej branży działasz Ty i Twoja organizacja.
 2. Chcielibyśmy utrzymać dobre relacje i móc realizować dla Ciebie zlecenia. Poprzez posiadanie Twoich danych osobowych możemy pozostać w kontakcie. Przykładowo, aby móc wysłać fakturę, konieczne jest posiadanie nazwiska osoby do kontaktu.
 3. Chcemy stale ulepszać nasze produkty i usługi, dlatego regularnie zadajemy pytania naszym kontaktom. Ważne jest wtedy, aby wiedzieć komu i w związku z tym jakiej organizacji możemy zadawać odpowiednie pytania.
 4. W celach promocyjnych i marketingowych. W ten sposób możemy przesyłać Państwu istotne informacje o nowych rozwiązaniach i lepiej odpowiadać na Państwa życzenia. Zawsze prosimy o Twoja zgodę (zgodnie z ustawa telekomunikacyjna).
 5. Do celów archiwalnych. Nawet jeśli aktualnie już nie współpracujemy, wykorzystujemy dane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych.

W jaki sposób Kracht! Letselschade obchodzi się z danymi?

Twoje dane osobowe będą przechowywane starannie i nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w jakim będą przetwarzane. Wewnątrz Kracht! Letselschade z Twoich danych osobowych mogą korzystać wyłącznie pracownicy, którzy ze względu na zajmowane stanowisko muszą mieć do nich dostęp. Nasi pracownicy mają obowiązek zachowania poufności.

Czasami angażujemy strony trzecie, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Na przykład drukarnie, która zapewnia nam korespondencję do klienta i drukuje dane dotyczące nazwiska i adresu na kopertach lub personalizuje wiadomość e-mail. Możemy angażować strony trzecie tylko wtedy, gdy jest to zgodne z celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Na przykład w celach promocyjnych i marketingowych. Ponadto ta strona trzecia może dostać zlecenie od nas tylko wtedy, gdy w sposób oczywisty podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa i gwarantuje poufność.

Twoje dane osobowe mogą być również wymieniane ze stronami trzecimi, które angażujemy w naszą działalność biznesową lub świadczenie naszych usług. Na przykład w procesie zarządzania naszymi dłużnikami. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Dane osobowe nie są sprzedawane ani wypożyczane przez Kracht! Letselschade.

Jakie zasady obowiązują Kracht! Letselschade przy przetwarzaniu danych osobowych?

W realizowanych przez Kracht! Letselschade celach przestrzegamy następujących, obowiązujących przepisów prawa:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Wbp)
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, AVG (od 25 maja 2018 r.)
 • Ustawa o prawie telekomunikacyjnym (dotycząca ruchu poczty elektronicznej)

Czy mogę zobaczyć, jakie dane Kracht! Letselschade o mnie zapisał?

Tak, możesz poprosić o wykaz danych w firmie Kracht! Letselschade. Możesz również złożyć wniosek o zmianę lub zażądać od nas całkowitego usunięcia Twoich danych. Jeśli masz pytanie lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Kracht! Letselschade, prosimy o kontakt z naszym oficerem ds. skarg Wilfredem Andriessenem za pośrednictwem maila wilfred@krachtletselschade.nl lub pod numerem telefonu 085-2738225.

Zmiany w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności

To oświadczenie jest każdorazowo aktualizowane. Na przykład, gdy zmienia się sposób przetwarzania lub gdy prawo stawia inne wymagania. W razie potrzeby niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostanie oczywiście z nim zgodne.

Również w przypadku pytań lub skarg dotyczących sposobu, w jaki Kracht! Letselschade b.v. przetwarza dane osobowe, możesz skontaktować się z Kracht! Letselschade b.v. wysyłając e-mail na adres wilfred@krachtletselschade.nl

Będziemy starać się zadowalająco rozpatrzyć skargę. Jeśli to nie zadziała, możesz skontaktować się z holenderskim organem ochrony danych (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Ciasteczka

Na naszej stronie używamy wyłącznie technicznych lub funkcjonalnych plików cookie oraz analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Plik cookie to mały plik, który jest przechowywany na urządzeniu używanym do odwiedzania naszej witryny. Stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do technicznego działania witryny i łatwości jej użytkowania. Zapewniają prawidłowe działanie strony i np. zapamiętują preferowane przez Ciebie ustawienia. Dzięki temu możemy również zoptymalizować naszą stronę internetową.

Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała już plików cookie. Ponadto możesz również usunąć wszystkie informacje, które zostały wcześniej zapisane, za pomocą ustawień Twojej przeglądarki.

Analityczne pliki cookie, których używamy, pochodzą z Google Analytics i używamy ich, aby uzyskać wgląd między innymi w przepływy odwiedzających, źródła ruchu i odsłony w naszej witrynie. Robimy to w sposób, który w jak największym stopniu uwzględnia Twoją prywatność. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu, w której zawarto między innymi ustalenia dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski służące do promowania („polubienia”) stron internetowych lub udostępniania ich w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook. LinkedIn. Przyciski te działają za pomocą fragmentów kodu pochodzących z platform mediów społecznościowych. Za pomocą tego kodu umieszczane są pliki cookie. Nie mamy na to wpływu. W oświadczeniu o ochronie prywatności Facebooka, LinkedIn (które mogą regularnie się zmieniać) możesz przeczytać, co robią z Twoimi danymi (osobowymi), które przetwarzają za pomocą tych plików cookie.

Oprócz widocznych przycisków na naszej stronie umieszczane są również niewidoczne pliki cookie. Znane również jako śledzące „śledzące pliki cookie”. Kracht! Letselschade używa tych plików cookie, aby zmierzyć skuteczność określonej kampanii na swojej stronie internetowej i platformach społecznościowych, a mianowicie LinkedIn i Facebook.

Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Te platformy mediów społecznościowych muszą przestrzegać zasad Privacy Shield (Ochrony Prywatności) i są powiązane z programem Privacy Shield Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że istnieje odpowiedni poziom ochrony przetwarzania wszelkich danych osobowych.