Indien u andere verwachtingen had van onze dienstverlening, meld het ons en samen zoeken wij naar een oplossing. Zo nodig kent het NIVRE ook een klachtenreglement.

De letselschadedeskundigen van Kracht! zijn gedreven en zijn er voor de klant. Zij leveren kwaliteit en behandelen het letselschadeslachtoffer met respect. Als dan toch iets niet naar wens van de klant is verlopen heeft de klant houvast aan het onderstaande interne klachtreglement.

  1. U zendt een e-mail naar info@krachtletselschade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, de naam van de behandelaar van uw dossier, en het dossierkenmerk van Kracht!. Daarbij geeft u aan op grond waarvan u een klacht indient.
  2. Binnen twee werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging met de mededeling dat uw klacht door de directie van Kracht! in behandeling wordt genomen.
  3. De directie of de door de directie aangewezen klachtfunctionaris bestudeert het dossier en kan u om een aanvullende toelichting vragen.
  4. De klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de toelichting beantwoord.
  5. De afhandeling van de klacht geschiedt, met inhoudelijke argumentatie en motivatie, binnen een maand. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een externe klacht bij het NIVRE.
  6. De directie gaat over de klacht in gesprek met de behandelaar van uw zaak en bespreekt eventuele verbeterpunten.
  7. Indien er geen vertrouwen meer is tussen de klant en de behandelaar zal de klant een nieuwe behandelaar toegewezen krijgen.