Selecteer een categorie
Informatie

Adwokat przy sprawach obrażeń cielesnych?

Sprawy dotyczące obrażeń cielesnych są w 95 % rozstrzygane pozasądowo z odpowiedzialnym ubezpieczycielem, a zatem bez interwencji sądu. Nie ma bezpośredniej potrzeby, aby pomocy udzielał Ci adwokat. Jedynie w pozostałych 5 % przypadków, w których to zaangażowany jest sędzia, koniecznym jest włączenie adwokata procesowego. Kracht! Letselschade współpracuje z doświadczonymi i silnymi adwokatami procesowymi, dzięki którym nie unikamy postępowań sądowych!

Czy mógłbym sam uzyskać odszkodowanie od strony przeciwnej?

Nasza pomoc i porady są zazwyczaj bezpłatne. W przypadkach, w których jest inaczej, zawieramy jasne pisemne umowy. Nigdy nie musisz finansować niczego z góry, bądź też wykładać swoich pieniędzy. Nie próbuj zatem robić tego sam, lecz pozwól sobie pomoc!

Ustawodawca ustalił, iż konsument musi otrzymać pomoc w odzyskaniu odszkodowania za szkodę cielesną na koszt strony odpowiedzialnej z tego względu, że poszkodowany postrzegany jest jako niewystarczająco kompetentny do samodzielnego ubiegania się o uzyskanie odszkodowania od strony odpowiedzialnej. Zwykle masz bowiem do czynienia z ubezpieczycielem zatrudniającym prawników oraz ekspertów do spraw obrażeń cielesnych. Często zdarza się bowiem, że ubezpieczyciele ´´przeoczą´´ niektóre podmioty, lub też nisko je oceniają.

Aby chronić poszkodowanego z obrażeniami cielesnymi został powołany do życia artykuł 6:96 Holenderskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (BW). Zostało w nim ujęte to, że jako ofiara obrażeń cielesnych masz prawo do uzyskania pomocy od eksperta do spraw obrażeń cielesnych. Regulowanie zaś spraw dotyczących obrażeń cielesnych jest naszą siłą!

Czy porady dotyczące obrażeń cielesnych są często bezpłatne?

Tak! W większości przypadków tak jest. Na podstawie przepisów ujętych w artykule 6:96 Holenderskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, strona odpowiedzialna oprócz Twojej szkody osobistej (obrażenie cielesne), musi także dokonać uiszczenia uzasadnionych kosztów pomocy pozasądowej. Czasami pojawiają się w sprawie inne okoliczności wymagające nowych ustaleń. Zawsze zamieszczamy to w formie ´´czarne na białym´´, abyś wiedział, na czym stoisz.

Czy mam prawo do otrzymania odszkodowania?

Masz prawo do odszkodowania, jeżeli strona przeciwna wyrządziła Ci szkodę i jest za to zgodnie z prawem odpowiedzialna. Sprawdzimy dla Ciebie, kto i kiedy jest odpowiedzialny!

Co się stanie, jeżeli strona przeciwna nie uzna odpowiedzialności?

Obecność świadków zdarzenia lub posiadanie podpisanego przez obie strony formularza wypadkowego może wspomóc sprawę. Skontaktujemy się pisemnie ze świadkami, przeprowadzimy dochodzenie oraz w przypadku wypadków w pracy, włączamy w razie potrzeby ´´Inspekcję Pracy´´.

Nawet, jeżeli dysponujesz wystarczającymi dowodami, możliwe jest, że strona przeciwna nie będzie chciała uznać odpowiedzialności. Dlatego też nigdy nie rozpoczynaj sam walki z ubezpieczycielem, ale pozwól, aby eksperci z Kracht! Letselschade udzielili Tobie pomocy. Pomożemy Ci w zrekompensowaniu szkody i nie odpuścimy dopóty, aż zostanie przyznane Ci odszkodowanie. W razie potrzeby wszczynamy procedurę sądową, lub proponujemy mediację. Kracht! Letselschade będzie towarzyszyć Ci także podczas trwania tego procesu.

W jaki sposób rozpoznać dobrego eksperta do spraw szkód cielesnych?

Hans, Menno en Harry są bardzo doświadczonymi ekspertami do spraw obrażeń cielesnych, którzy to pracowali zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i po stronie poszkodowanego. Każdy z nich posiada przynajmniej 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw obrażeń cielesnych – oraz zgonów. Ponadto od wielu lat współpracujemy z polskimi klientami.

Jesteśmy członkiem NIS (Holenderski Instytut Likwidatorów Roszczeń; https://nis-letsel.nl/) oraz jesteśmy zarejestrowani w registrze NIVRE (Holenderki Instytut Zarejestrowanych Ekspertów; https://www.nivre.nl/). Aby móc korzystać z chronionego tytułu eksperta NIVRE, odbyliśmy solidne szkolenie, wykonujemy naszą prace w pełnym wymiarze godzin oraz szkolimy się co roku, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami oraz ustawodawstwem. Oznacza to zatem bezustanną edukację. Jako eksperci NIVRE przestrzegamy ustalonych zasad postępowania. Ponadto Harry i Hans są ekspertami do spraw zatrudnienia i członkami związku zawodowego w tej dziedzinie.

Procedura dotycząca reklamacji

Jeżeli miałeś inne oczekiwania w stosunku do naszych usług, to poinformuj nas o tym. Wspólnie poszukamy rozwiązania. Procedura reklamacyjna znana jest w razie potrzeby w NIVRE.