Spadasz z roweru i doznajesz przy tym urazu ciała.

Może to być zarówno szkoda materialna, jak i niematerialna, ponieważ wypadek rowerowy może mieć nie tylko konsekwencje, które można wyrazić w pieniądzach. Urazy fizyczne i psychiczne mogą mieć duży wpływ na Twoje życie. Właśnie dlatego zawsze istnieje możliwość roszczenia odszkodowania od sprawcy z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku rowerowego, do którego doszło z winy tej osoby.

Roszczenie odszkodowania z tytułu urazów ciała poniesionych w wypadku rowerowym nie zawsze jest jednak proste. Wyróżnia się bowiem różne rodzaje wypadków, które określa się jako wypadek z udziałem roweru. Są to:

  • Wypadek spowodowany przez innego uczestnika ruchu drogowego
  • Wypadek spowodowany kwestiami, za które odpowiada zarządca drogi
  • Wypadek spowodowany przez zwierzęta

Przyczyny urazów ciała w wyniku wypadku rowerowego

Jeśli zostaniesz potrącony przez innego uczestnika ruchu drogowego, a wina leży po stronie drugiej osoby, możesz domagać się od niej odszkodowania. W takich przypadkach często wyraźnie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność, ale nie zawsze łatwo jest zidentyfikować osobę odpowiedzialną.

Możesz również ulec wypadkowi rowerowemu, ponieważ nawierzchnia drogi jest w złym stanie. Na przykład wybój lub luźna płyta chodnikowa powodują upadek, w wyniku którego odniesiesz obrażenia zarówno materialne, jak i niematerialne. Chodzi tutaj o zepsuty rower i ubranie, kontuzje oraz oczywiście strach, który temu towarzyszy. Kogo możesz pociągnąć do odpowiedzialności, jeśli w wypadku nie brały udziału żadne osoby?

Odzyskanie szkód w razie wypadku spowodowanego przez zwierzę domowe może być również trudne. W przypadku psów często pamięta się, kto jest jego właścicielem (w końcu zapewne często widać go w okolicy), ale jeśli musiałeś zrobić unik przed kotem, często staje się to trudniejsze.

Odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała w wyniku wypadku rowerowego

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku rowerowego, ważne jest zebranie jak największej ilości danych. Nie chodzi tylko o sam moment wypadku, czyli np. zdjęcia i dane świadków, ale także o koszty, które poniesiesz w wyniku wypadku i utraty dochodów, jeśli masz do czynienia z (tymczasową) niezdolnością do pracy.

Dzięki tym informacjom specjaliści ds. obrażeń ciała z kancelarii odszkodowawczej Kracht! Letselschade mogą jeszcze lepiej reprezentować Twoje interesy, dzięki czemu możesz spokojnie koncentrować się na tym, co najważniejsze: dbaniu o to, aby szybko powrócić do zdrowia.