Jeśli padłeś ofiarą wypadku i możesz pociągać do odpowiedzialności inną osobę, możesz również mieć prawo do odszkodowania za szkody niematerialne.

Takie odszkodowanie to zadośćuczynienie za szkody niematerialne powstałe w wyniku wypadku. Chętnie powiemy Ci, co musisz zrobić, aby móc ubiegać się o takie odszkodowanie z tytułu wypadku.

Rodzaje wypadków

Często, gdy jest mowa o odszkodowaniach za szkody na osobie i za szkody niematerialne, ludzie myślą tylko o wypadkach drogowych. Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne z tytułu wypadku. Ale czy wiesz, że możesz również ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne z tytułu wypadku przy pracy? Dzieje się tak, gdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Nawet jeśli uważasz, że sam popełniłeś błędy, warto zadzwonić po poradę. Często jest o wiele więcej możliwości, niż mogłoby się wydawać.

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne z tytułu wypadku?

Odszkodowanie za szkody niematerialne to rekompensata za straty moralne powstałe w wyniku wypadku. Odszkodowanie za szkody niematerialne jest rekompensowane dodatkowo oprócz odszkodowania za szkody materialne. Szkoda materialna to szkoda, którą można wyrazić w kategoriach pieniężnych. Dotyczy to na przykład kosztów leczenia, które mają stałą kwotę. W przypadku uszkodzenia niematerialnego jest to mniej jasne, jaka cena sie go dotyczy. Możesz myśleć o rekompensatach za dolegliwości bólowe, depresję lub lęki, ale także o utratę pracy, hobby i mobilności. Często jasne jest, że te dolegliwości mają duży wpływ na Twoje życie, ale nie jest jasne, jakie sumy odszkodowania ich dotyczą. Odszkodowanie za szkody niematerialne jest rekompensatą za te dolegliwości i powstałe ograniczenia.

Od kogo możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne po wypadku?

Jeśli miałeś wypadek, musisz wtedy zwrocić sie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu do osoby odpowiedzialnej za wypadek. W razie wypadku drogowego może to być strona przeciwna, ale także ubezpieczyciel Twojego własnego pojazdu. Może tak być na przykład w wypadku jednego pojazdu, w którym nie uczestniczą inni użytkownicy dróg. Ponieważ nie możesz pociągnąć do odpowiedzialności siebie samego, możesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do ubezpieczyciela swojego ubezpieczenia pasażera. W razie wypadku przy pracy pociągasz do odpowiedzialności pracodawcę.

Warunki ubiegania się o odszkodowanie za szkody niematerialne z tytułu wypadku.

Możesz skutecznie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku tylko wtedy, gdy spełnionych jest kilka warunków. Musi być mowa o urazie fizyczny lub psychiczny i ten uraz musi być również wynikiem wypadku. Czasami konsekwencje są oczywiste natychmiast po wypadku, w innych przypadkach mogą wystąpić w dalekiej przyszłości. Twój pełnomocnik uwzględnia również ten aspekt w uregulowaniu roszczeń i w odszkodowaniu za szkody niematerialne. Ważnym warunkiem jest to, aby konsekwencje medyczne były jasne, tak aby można było dokonać jasnego oszacowania kosztów, a strona przeciwna musi uznać odpowiedzialność. Jeśli szukasz doświadczonego i uznanego pełnomocnika, który stanie w obronie Twoich interesów, kogoś, kto może pomóc Ci uzyskać odszkodowanie po wypadku, skontaktuj się z wysoce doświadczonymi ekspertami ds. szkód osobowych z firmy Kracht! Letselschade. Posiadamy pełną wiedzę, aby wesprzeć Cię w roszczeniach z tytułu szkody na osobie i oprócz tego nasza pomoc jest dla Ciebie bezpłatna.

Wypadek przy pracy: czy przysługuje mi odszkodowanie?

Jeśli padłeś ofiarą wypadku w godzinach pracy lub wypadku przy pracy, w wielu przypadkach możesz domagać się odszkodowania od pracodawcy. Twój pracodawca prawie zawsze ponosi odpowiedzialność w razie wypadku przy pracy. Tylko jeśli sam postępowałeś lekkomyślnie, istnieje szansa, że ​​po takim wypadku nie przysługiwać Ci będzie odszkodowanie. Z drugiej strony, w praktyce, lekkomyślne zachowanie rzadko można wykazać, a pracodawca nadal jest odpowiedzialny w przypadku domniemanej lekkomyślności.

Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność pracodawcy jest uregulowana w art. 7:658 holenderskiego kodeksu cywilnego. Stanowi on, że pracodawca „[musi] podjąć takie środki i wydać takie instrukcje, jakie są racjonalnie konieczne, aby zapobiec poniesieniu szkody przez pracownika w trakcie jego pracy”. W skrócie oznacza to, że pracodawca musi zadbać o to żeby:

  • udostępnić środki ochronny osobistej;
  • ostrzegać przed niebezpieczeństwem, takim jak mokra podłoga;
  • przeprowadzać przeglądy i konserwację maszyn i instalacji, tak aby były bezpieczne;
  • sporządzić jasne instrukcje bezpieczeństwa;
  • zapewnić przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa poprzez kontrole.

Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Wszystko to wydaje się bardzo oczywiste, ale w wielu przypadkach istnieje również prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, jeśli do wypadku doszło (częściowo) z winy pracownika. Załóżmy, że wspinasz się na parapet, aby zamknąć okno i spadasz. Jeśli dostępna jest również drabina, wydaje się, że jest to oczywisty przypadek z „własnej winy”. Jednak w wielu z tych sytuacji pracodawca w rzeczywistości ponosi odpowiedzialność. Tylko jeśli jest w stanie udowodnić, że dał jasne instrukcje w tej sprawie, może tak być że nie poniesie odpowiedzialności. To właśnie ciężar dowodu spoczywa w tym zakresie na pracodawcy, co wydaje się być problemem dla wielu z nich. W większości przypadków ponoszą zatem odpowiedzialność w razie wypadku przy pracy i muszą zapłacić za to odszkodowanie.

Dobre relacje z pracodawcą

Wielu pracowników ma trudności z dochodzeniem odszkodowania od pracodawcy po wypadku przy pracy, ponieważ obawiają się zerwania dobrych relacji z pracodawcą. Warto wiedzieć, że wielu pracodawców wykupiło ubezpieczenie od wypadków przy pracy i dlatego nie powinno to sprawiać żadnych problemów.

Aby zapobiec emocjom w takiej procedurze, dobrze jest skorzystać z pomocy eksperta ds. szkód osobowych, który domaga się odszkodowania za poniesione urazy z tytułu wypadku przy pracy. Nasi eksperci wiedzą również dokładnie, co należy wziąć pod uwagę podczas składania roszczenia, a nasze usługi są zawsze bezpłatne dla Ciebie jako ofiary.

Jesteś ofiarą wypadku przy pracy i chcesz wiedzieć, czy przysługuje Ci odszkodowanie? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami ds. szkód osobowych.