Udział w wypadku drogowym może mieć na Ciebie duży wpływ.

Nie tylko w samym momencie zdarzenia, ale również w późniejszym czasie. Na przykład, jeśli ulegniesz obrażeniom ciała w wyniku wypadku i finalnie jesteś (tymczasowo) niezdolny do pracy. Po wypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej za to, że do niego doszło. Zadośćuczynienie za przeżyty szok i strach nazywamy odszkodowaniem za szkody niematerialne.

Kto ponosi odpowiedzialność w razie wypadku?

Nie ma znaczenia, czy chodzi o wypadek z udziałem roweru, hulajnogi, samochodu, czy może potrącono Cię podczas chodzenia. Ważne jest, aby ktoś mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. W niektórych sytuacjach od razu wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność. Jest tak w przypadku, kiedy ktoś nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Na przykład przejechał na czerwonym świetle lub nie udzielono mu pierwszeństwa. Odpowiedzialność ponosi osoba, która dopuściła się wykroczenia i spowodowała wypadek.

W niektórych sytuacjach o odpowiedzialności decydują przepisy prawa. Nazywamy to odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Na przykład w przypadku zderzenia samochodu i pieszego niemal zawsze odpowiedzialność ponosi kierowca. Pieszy jest mianowicie szczególnie zagrożonym uczestnikiem ruchu drogowego. Szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego są dodatkowo chronieni przez prawo w razie wypadku. W przypadku potrącenia pieszego przez samochód odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi zatem kierowca.

Wobec kogo mam ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała jako pasażer?

Może zdarzyć się, że nie od razu wiadomo, z kim się skontaktować, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała. Załóżmy, że jesteś pasażerem czyjegoś samochodu i bierzesz udział w wypadku, w wyniku którego odnosisz obrażenia. Musisz tylko poczekać i dowiedzieć się, kto jest osobą odpowiedzialną i czy dana osoba ma odpowiednie ubezpieczenie. Czy kierowca samochodu, którym jedziesz, ma na przykład zawarte ubezpieczenie dla pasażera? Oraz kto jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku?

Poszkodowanym często trudno jest ocenić, wobec kogo należy ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli nie jesteś kierowcą podczas wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała w ramach programu dla niewinnych osób trzecich. Następnie występujesz o odszkodowanie od jednego z ubezpieczycieli osób biorących udział w wypadku, a ubezpieczyciele wspólnie uzgadniają, kto ponosi ostateczną odpowiedzialność z tytułu szkody. Nie ma więc dla Ciebie znaczenia, wobec którego ubezpieczyciela zdecydujesz się ubiegać o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała. Zaletą jest to, że jako pasażer – w przeciwieństwie do kierowcy – nie musisz czekać na stwierdzenie faktu, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Czym jest odszkodowanie za szkody niematerialne?

Jeśli doznałeś urazu fizycznego lub psychicznego w wyniku wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie za te szkody. Nazywamy to również odszkodowaniem za szkody niematerialne. Odszkodowanie to stanowi zadośćuczynienie poniesionych szkód, których nie można wyrazić w pieniądzu. Na przykład, jeśli jesteś w poważnym szoku w wyniku wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne.

Jeśli złamiesz nogę w wyniku wypadku i przez to nie będziesz w stanie pracować, utracisz część dochodów. Tę utratę dochodu można dokładnie wyrazić w formie pieniężnej. Możesz odczuwać jednak również niepokój związany z tym, że nie możesz już wykonywać swojej pracy tak, jak jesteś do tego przyzwyczajony. Odszkodowanie za szkody niematerialne jest wtedy rekompensatą za cierpienie, którego doświadczasz.

Szkody niematerialne podczas wypadku

Szkody materialne w wyniku wypadku są często dość oczywiste. Do szkody materialnej zalicza się uszkodzenie samochodu, odzieży, a także koszty leczenia. Kwota szkód materialnych nie jest więc trudna do ustalenia. Inaczej jest w przypadku szkód niematerialnych. Są to na przykład dolegliwości psychiczne, z którymi masz do czynienia w wyniku wypadku, lub objawy bólowe, w wyniku których nie możesz już robić tego, co zawsze robiłeś. W przypadku roszczenia z tytułu obrażeń ciała, to głównie szkody niematerialne mogą utrudnić ten proces.

Nie zawsze od razu wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za odniesione obrażenia ciała. Wartości poniesionych szkód też nie można określić ot tak. W związku z tym ważne jest, aby w razie odniesienia urazów zawsze włączyć w ten proces eksperta ds. obrażeń ciała. Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała? Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.