Odniosłeś szkody na osobie? Masz prawo wtedy do odpowiedniego odszkodowania.

Ponieważ w wyniku wypadku poniosłeś koszty, które możesz odzyskać od strony odpowiedzialnej. Powiemy Ci, jak możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody na osobie.

Prawo do odszkodowania w przypadku szkód na osobie

Szkody na osobie to szkody, które ponosisz, ale nie z swojej winy. W przypadku, gdy mowa jest o szkodzie i osobie odpowiedzialnej, ekspert ds. szkód osobowych może dochodzić wszystkich udokumentowanych kosztów, a także dochodzić odszkodowania za szkody niematerialne. Szkody osobowe obejmują zatem różnego rodzaju koszty, w tym szkody trudne do przeliczenia na pieniądze. Pomyśl na przykład o niepokoju, smutku lub depresji.

Dochódy, które tracisz, ponieważ jesteś tymczasowo niezdolny do pracy, również podlegają pod szkody osobowe. Obejmują one również pewne wydatki, które jesteś zmuszony ponieść w wyniku urazu fizycznego, takie jak koszty leczenia i koszty pomocy domowej. Jeśli poniosłeś szkody materialne, takie jak uszkodzenie pojazdu, ekspert ds. szkód osobowych może również dochodzić odszkodowania dla Ciebie.

Masz prawo do odszkodowania, jeśli druga strona wyrządziła Ci szkodę i ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z prawem. Skontrolujemy to dla Ciebie czy i kiedy ktoś ponosi odpowiedzialność!

Potrzebujesz pomocy w roszczeniach z tytułu szkód na osobie?

Potrzebujesz pomocy w roszczeniu o odszkodowanie? Potrzebujesz porady lub drugiej opinii? A może potrzebujesz więcej informacji o Kracht! Letselschade? Skontaktuj się z nami bez żadnych zobowiązań. Wypełnij nasz formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer 085-2738225. Oczywiście możesz również wypełnić prośbę o oddzwonienie.