Jeśli jesteś uczestnikiem wypadku, może mieć to poważne konsekwencje dla Twojego codziennego życia.

Odszkodowanie za szkody niematerialne to zadośćuczynienie, o które możesz się ubiegać w związku z doznaniem obrażeń ciała w wyniku wypadku. Może to być wypadek drogowy, ale także np. wypadek przy pracy lub wypadek w sklepie.

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest odszkodowanie za szkody niematerialne, musisz zawsze dokonać rozróżnienia między szkodą materialną a niematerialną. Odszkodowanie za szkody niematerialne stanowi rekompensatę finansową za doznaną krzywdę.

Jaka jest różnica między szkodą materialną a niematerialną?

Szkody materialne to wszelkie szkody, które można wyrazić w pieniądzach. Chodzi tutaj o uszkodzenie samochodu lub roweru oraz o szkody, które poniesiesz w związku z kosztami leczenia. W zakres szkód materialnych wchodzą również koszty pomocy domowej lub utraty dochodu. W przypadku każdej z powyższych pozycji możesz z łatwością określić ich wartość pieniężną.

W przypadku szkód niematerialnych jest to mniej oczywiste. Na przykład, jeśli masz depresję po wypadku, trudno jest wyrazić to w konkretnej kwocie. Albo jeśli masz dolegliwości bólowe z powodu wypadku, również trudno powiedzieć, jak duże są szkody finansowe. Wszelkie szkody, których nie można wyrazić w pieniądzu, uważa się za szkody niematerialne.

Czym jest odszkodowanie za szkody niematerialne?

Jeśli doznałeś szkód niematerialnych w wyniku wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała. Odszkodowanie należy rościć wobec osoby odpowiedzialnej za powstanie tych obrażenia. Nazywamy to odszkodowaniem za szkody niematerialne. Właśnie dlatego, że tak trudno jest wycenić obrażenia ciała, dochodzenie odszkodowania jest trudnym procesem. W związku z tym zawsze zalecamy kontakt z ekspertem ds. obrażeń ciała.

Czym jest odszkodowanie za szkody niematerialne? Przykład praktyczny

Enkweg to ruchliwa droga. Równolegle do tej drogi biegnie ścieżka rowerowa. Na każdym skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna dla kierowców i rowerzystów. Sygnalizacja świetlna dla ścieżki rowerowej i skręcających pojazdów zawsze zapalają się równocześnie na zielono. Obok sygnalizacji świetlnej dla kierowców znajduje się migające światło ostrzegawcze, która ostrzega kierowców, aby uważali na przejeżdżających rowerzystów.

Martin, który jedzie na rowerze, widzi zielone światło, więc jedzie dalej. Kierowca nie widzi jednak Martina i dochodzi do wypadku. Mimo że samochód nie jechał zbyt szybko, Martin i tak odniósł dość poważne obrażenia ciała. Ma zwichnięte ramię, złamane kolano i poważny wstrząs mózgu.

Kierowca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym obrażenia ciała. Czas pokaże, jak wysokie będą szkody materialne. Zależy to między innymi od kosztów leczenia, które Martin musi ponieść, aby odzyskać pełnię zdrowia. Może on również wymagać pomocy domowej, ponieważ nie radzi sobie samodzielnie z powodu odniesionych obrażeń. Może także nie być już (tymczasowo) w stanie wykonywać swojej pracy, co skutkuje utratą dochodów. Wszystkie te szkody finansowe klasyfikujemy jako szkody materialne, ponieważ można je obliczyć z dokładnością co do centa.

Oprócz tego Martinowi może jednak przysługiwać odszkodowanie za szkody niematerialne. To zadośćuczynienie trudniej wyrazić w formie pieniężnej. To, czy odszkodowanie zostanie wypłacone, oraz jego wysokość, zależy od cierpienia, z jakim Martin miał do czynienia w wyniku wypadku. Być może uczęszcza na terapię od momentu wypadku, bo boi się już jeździć na rowerze. Mimo że terapia podlega szkodzie materialnej – w końcu koszty są możliwe do ustalenia – lęku Martina nie da się już wyrazić w pieniądzach. Odszkodowanie może być wtedy rekompensatą za lęk, którego Martin doświadcza od czasu wypadku.

Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie za szkody niematerialne?

Dochodzenie odszkodowania podlega wielu zasadom. Krótko mówiąc, zasady skutecznego dochodzenia odszkodowania za szkody niematerialne sprowadzają się do następujących punktów:

  • Musi dojść do urazu fizycznego lub psychicznego
  • Uraz ten jest wynikiem wypadku
  • Druga strona musi przyznać się do odpowiedzialności
  • Zakończył się proces medyczny

W szczególności ten ostatni warunek oznacza, że dochodzenie odszkodowania za szkody niematerialne może trwać bardzo długo. Jeśli nadal leczysz się u lekarza i nie wiesz, czy nastąpi dalsza poprawa, często konsekwencje finansowe są trudne do przewidzenia. Właśnie dlatego leczenie musi być w pełni zakończone. Możesz jednak już wcześniej rozpocząć przygotowywanie swojego roszczenia odszkodowawczego. Chętnie Ci w tym pomożemy. Dodatkowo nasza pomoc jest dla Ciebie często bezpłatna. Dlatego skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.