“Hartelijk dank voor het goede advies en de inzet. Zonder u hadden wij dit nooit tot een goed einde kunnen brengen.”

Hartelijk dank voor het goede advies en de inzet. Zonder u hadden wij dit nooit tot een goed einde kunnen brengen. Ook hebben wij de samenwerking als prettig en constructief ervaren. Wij zijn het met u eens dat er in financiële zin een goed resultaat is bereikt.

Nogmaals hartelijk dank voor de kundige hulp.