“Bij deze wil ik je nog bedanken voor de adviezen, jouw steun en begeleiding bij een uiterst complexe procedure.”

Menno, bij deze wil ik je nog bedanken voor de adviezen, jouw steun en begeleiding bij een uiterst complexe procedure om bij de gemeente Amstelveen mijn gelijk te kunnen krijgen.
Door jouw volharding, deskundigheid en inschattingsvermogen is het uiteindelijk gelukt om de gemeente een schadeloosstelling te laten betalen. Veel gedoe en gehannes, maar door jouw tact en het gebruiken van jouw nuttige netwerken en het door jou bijtijds raadplegen van experts, is het voor elkaar gekomen.
Nogmaals bedankt en ik weet jou te vinden mocht er nog iets onverhoopt gebeuren.